Vir podatkov Statistični urad Slovenije (2016) preračun Gozdarski inštitut Slovenije (2016).