Nivo prikaza podatkov:
Vir podatkov Zavod za gozdove Slovenije preračun Gozdarski inštitut Slovenije.