Nivo prikaza podatkov:
Vir podatkov Zavod za gozdove Slovenije (1995-2015) preračun Gozdarski inštitut Slovenije (2016).